Navigatie Link overslaanOpel » Bedankt

Bedankt. U bent verzekerd!

Hartelijk dank voor het afsluiten van de Opel autoverzekering.
Niet alleen een voordelige, maar ook een verstandige keuze. U kunt vanaf de door u gekozen ingangsdatum goed verzekerd de weg op!

Bevestiging en verwerking
Wij bevestigen de ontvangst van uw aanvraag per e-mail. U ontvangt tevens de digitale polis, de groene kaart en uw internationaal verzekeringsbewijs op dit e-mailadres.

Controle en bedenktijd
Wij gaan graag zorgvuldig te werk en controleren uiteraard de gegevens van uw aanvraag. 
Opel verzekering hanteert een wederzijdse bedenktijd van 14 dagen. Dat betekent dat zowel Opel verzekering als u het recht hebben om zonder opgaaf van redenen de verzekering binnen veertien dagen te beëindigen.

Belangrijk:

De 20% Opel collectiviteitskorting wordt niet berekend op de polisaanvraag die u per email ontvangt. Hier staat het reguliere tarief zonder korting op vermeldt. Wanneer u dit formulier ondertekend terugstuurt zal de collectiviteitskorting worden berekend, u dient dan op het voorblad van de polisaanvraag 20% Opel collectiviteitskorting te schrijven, zodat de korting wordt doorgevoerd in uw verzekeringspolis. Na verwerking hiervan ontvangt u het polisblad, hierop is de collectiviteitskorting doorgevoerd.